‘Je kunt echt iets bereiken als je er samen een goed team van maakt.’

Jelske.jpg

Jelske

download.jpeg

Denise

Marleen.jpg

Marleen

cd4e0335-7367-4e9e-84e1-7713120b6457 (1).jpg

Marthe

Het team

Vrijwillgers

Zorgatelier Buiten Beek is een professioneel werkende organisatie, waarbinnen vrijwilligers een belangrijke plaats innemen. Op allerlei fronten zijn zij actief. Alle vrijwilligers die bij zorgatelier Buiten Beek werkzaam zijn, verrichten belangrijk werk, maar de rol die zij binnen de organisatie innemen is verschillend.

Vrijwilligerswerk op Buiten Beek biedt mensen de mogelijkheid blijk te geven van hun solidariteit en betrokkenheid bij andere mensen. Vrijwilligers leveren grote bijdragen aan allerlei sociale processen.

Het vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid om te participeren, een mogelijkheid om erbij te horen in de samenleving. Zorgatelier Buiten Beek vindt het belangrijk om uit te gaan van de individuele wensen en behoeften van de vrijwilligers.

Scholing van de vrijwilligers gebeurt door Zorgatelier Buiten Beek zelf in samenwerking met- en met ondersteuning van dr. Henk Eilander, Klinisch neuropsycholoog.